Bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta 4.34/5 (29)

Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo w literaturze przedmiotu
 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa – teoretyczne aspekty
1.2. Podstawy polskiej strategii i polityki bezpieczeństwa zdrowotnego
1.3. Bezpieczeństwo zdrowotne w Unii Europejskiej

Rozdział 2
Socjologia medycyny
 2.1 Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby
2.2 Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
2.3 Rola chorego
2.4 Rola lekarza
2.5 Rola personelu pomocniczego

Rozdział 3
Metodologia badań własnych
 3.1. Uzasadnienie podjęcia tematu.
3.2. Przedmiot, cel i konceptualizm badań empirycznych.
3.3. Metodyka i przebieg badań
3.4. Problemy badawcze
3.5. Zmienne i wskaźniki
3.6. Hipotezy
3.7. Narzędzia badawcze
3.8. Metodyka przetwarzania danych empirycznych kwestionariuszy
3.9. Tereny badań

Wnioski końcowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

Oceń