BHP w gabinecie stomatologicznym


Wstęp.

Rozdzial 1.
Organizacja stomatologicznej oswiaty zdrowotnej

1.1. Historia stomatologii
1.2. Rola i zadania oswiaty zdrowotnej w stomatologii
1.3. Swiadczenie gwarantowane z zakresu stomatologii
1.4. Rynek usług stomatologicznych w Polsce


Rozdzial 2.
Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy

2.1. Podstawy prawne funkcjonowania gabinetu stomatologicznego
2.2. Organizacja wewnetrzna gabinetu stomatologicznego
2.2.1. Standardy techniczne gabinetu stomatologicznego
2.2.2. Wyposazenie gabinetu stomatologicznego
2.2.3. Podzial gabinetu na strefy zagrozenia


Rozdzial 3.
Dekontaminacja w gabinecie stomatologicznym

3.1.Dezynfekcja
3.1.1. Charakterystyka chemicznych preparatów dezynfekcyjnych stosowanych w stomatologii
3.2.Sterylizacja
3.3. Aseptyka w gabinecie stomatologicznym


Rozdzial 4.
Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy w gabinecie stomatologicznym

4.1. Charakterystyka czynników szkodliwych w stomatologii
4.2. Środki ochrony indywidualnej
4.3. Procedury higieniczne do stosowania w gabinecie stomatologicznym


Zakończenie.
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>