Biuletyn informacji publicznej urzędu miasta xyz jako narzędzie do zarządzania narastającym zasobem 4.24/5 (25)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……… 3

Rozdział I
Struktura strony BIP Urzędu Miasta xyz według przyjętych standardów z wyszczególnionym opisem menu przedmiotowego strony……… 5

Rozdział II

Narzędzia kształtowania i zarządzania narastającym zasobem w instytucji……… 22

Rozdział III

Narzędzia kształtowania narastającym zasobem a struktura strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta xyz……… 39

Zakończenie……… 49
Bibliografia……… 51
Spis ilustracji……… 54
Spis schematów……… 55
Spis wzorów……… 55

Oceń