Biznes plan dla firmy XYZ

Wprowadzenie ………..3
Streszczenie projektu przedsiewziecia 10

Rozdzial I.
Profil i zakres działania firmy XYZ

1.1 Historia firmy ………..12
1.2 Misja działalności ………..13
1.3 Podstawowe zasoby……….. 13
1.4 Charakterystyka produktu……….. 14
1.5 Cele i zadania na przyszlosc……….. 14


Rozdzial II.
Zalozenia strategiczne projektu

2.1 Ogólne zalozenia przedsiewziecia ………..16
2.2 Charakterystyka produktu wprowadzanego na rynek ………..17
2.3 Podstawowe cele……….. 18
2.4 Budżet przedsiewziecia ………..20


Rozdzial III.
Analiza otoczenia

3.1 Analiza makrootoczenia ………..21
3.2 Segmentacja rynku ………..24
3.3 Analiza konkurencji ………..25
3.4 Analiza klientów ………..26
3.5 Analiza dostawców ………..27
3.6 Analiza SWOT……….. 29


Rozdzial IV.
Plan firmy

4.1 Plan sprzedaży ………..30
4.2 Plan marketingowy ………..31
4.3 Plan technologiczny ………..38
4.4 Plan finansowy ………..42


Wnioski koncowe ………..50
Spis tabel i rysunków ………..53
Bibliografia……….. 54

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>