Biznesplan firmy internetowej


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Podstawy teoretyczne planowania biznesu

1.1. Istota biznesplanu……….. 6
1.2.Funkcje biznesplanu ………..9
1.3.1. Streszczenie ………..16
1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17
1.3.3. Analiza strategiczna ………..17
1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18
1.3.5. Plan marketingowy ………..20
1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22
1.3.7. Plan organizacji i zarządzania ………..23


Rozdzial 2
Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw

2.1. Problemy konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw……….. 27
2.2.Formy finansowania małych przedsiebiorstw ………..30
2.3. Bariery wynikajace z polityki gospodarczej ………..36


Rozdzial 3
Biznesplan utworzenia przedsiębiorstwa

4.1. Streszczenie ………..40
3.2. Opis przedsiębiorstwa ………..41
3.2.1. Cel przedsiewziecia ………..41
4.2.2 Forma organizacyjno-prawna ………..43
3.2.3. Rodzaj dzialalnosci ………..45
3.3. Opis rynku i klienci firmy ………..45
3.4. Plan sprzedazy ………..46
3.4.1. Przedmiot sprzedazy ………..46
3.4.2. Prognoza sprzedazy ………..46
3.5. Strategia marketingowa firmy ………..47
3.6. Konkurencja ………..49
3.7. Analiza SWOT ………..49
3.8. Plan funkcjonowania firmy ………..51
3.8.1.kalendarz dzialan ………..51
3.9. Plan finansowy przedsiewziecia……….. 53
3.9.1. Bilans ………..55
3.9.3. Rachunek wyników ………..58
3.9.3. Przeplywy pieniezne……….. 59
3.9.4. Analiza wskaznikowa……….. 61


Zakończenie ………..62
Zalacznik nr 1 ………..64
Zalacznik 2 ………..65
Spis tabel ………..66
Spis rysunków ………..66
Wykaz zalaczników ………..66
Bibliografia ………..67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>