Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa.


Wstęp

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa
1.2. Polska do 1945 roku
1.3. Polska w latach 1945-1989
1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi
1.4.1. Polska a Unia Europejska
1.4.2. Polska w NATO
1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju

Rozdzial II.
Analiza i ocena bezpieczenstwa narodowego Polski po 1945 roku

2.1. Przedmiot i cel badan, problemy, hipotezy badawcze
2.2. Metody, narzedzia i techniki badawcze
2.3. Charakterystyka grup badawczych i terenu badan
2.4. Wnioski

Rozdzial III.
Antycypacja bezpieczenstwa narodowego Polski w oparciu o przeprowadzone badania

3.1. Budowa wspólnych Sil Zbrojnych w Europie
3.2. Nowe nurty i wizje w polityce bezpieczenstwa na swiecie i w Europie
3.3. Perspektywy i zagrozenia na Wspólnoty Europejskiej
3.4. Konstatacje i uogólnienia

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>