Budowa i diagnostyka układów hamulcowych w samochodach ciężarowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rozdział 1.
Wstęp.

1.1. Układ hamulcowy samochodu.
1.2. Klasyfikacja funkcjonalna układów hamulcowych.
1.3. Proces hamowania i jego charakterystyki.
1.3.1.Wykres jednostkowych sił hamowania.
1.4. Wymagania stawiane układom hamulcowym, wynikające z obowiązujących
przepisów zawartych w Regulaminie 13 ECE.
1.4.1. Skuteczność hamowania.
1.4.2. Stateczność hamowania.
1.4.3. Normalizacja układów hamulcowych sterowanych powietrznie.


Rozdział 2.
Budowa układów hamulcowych.

2.1. Mechanizmy hamulcowe.
2.1.1. Hamulce bębnowe.
2.1.2. Hamulce tarczowe.
2.1.3. Hamulce taśmowe.
2.1.4. Układy wspomagające mechanizmy hamulcowe (hamulce
silnikowe, zwalniacze).
2.1.5. Automatyczna regulacja luzu.
2.1.6. Materiały stosowane w mechanizmach hamulcowych.
2.1.7. Obciążenia cieplne hamulców.
2.2. Mechanizmy uruchamiające hamulce.
2.2.1. Mechaniczne uruchamianie hamulców.
2.2.2. Hydrauliczne mechanizmy uruchamiające.
2.2.2.1. Urządzenia wspomagające hydrauliczne mechanizmy
uruchamiające hamulce.
2.2.3. Pneumatyczne mechanizmy uruchamiające hamulce.
2.2.3.1. Analiza konstrukcyjna pneumatycznych mechanizmów
uruchamiających hamulce.
2.2.3.2. Funkcje najważniejszych części powietrznego układu
hamulcowego oraz wymagania, które muszą spełniać obwody.
2.2.3.3. Urządzenia zapobiegające blokowaniu kół ABS,i
zapobiegające poślizgowi kół napędzanych ASR, czyli
zelektronizowane układy hamulcowe ciężarówek.
2.2.3.4. Analiza wymagań dla układów EBS.
2.2.3.5. Układ hamulcowy EBS na przykładzie samochodu RENAULT
MAGNUM.
2.2.3.6. EBS w naczepach i przyczepach.
2.2.3.7. Elektroniczny program stabilizacji ruchu ESP, czyli
kolejne udoskonalenie układów hamulcowych mające na celu
przeciwdziałanie wywracaniu się samochodów użytkowych.


Rozdział 3.
Diagnostyka układów hamulcowych samochodów ciężarowych.

3.1. Wprowadzenie.
3.2. Diagnozowanie powietrznego układu hamulcowego.
3.2.1. Zakres diagnozowania.
3.2.2. Wymagania eksploatacyjne.
3.2.3. Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu
technicznego.
3.2.3.1. Parametry dotyczące powietrznych układów przenoszących.
3.2.3.2. Parametry charakteryzujące stan mechanizmów
hamulcowych.
3.2.3.3. Parametry oceny skuteczności działania hamulców.
3.2.3.4. Parametry określające zdatność poszczególnych zespołów
powietrznych.
3.2.4. Metody diagnozowania.
3.2.4.1. Diagnozowanie wstępne.
3.2.4.2. Badanie układu metodami stacjonarnymi (stanowiskowe).
3.2.4.2.1. Badania diagnostyczne instalacji powietrznej (układów
przenoszących, czasu reakcji hamulców, wydatku sprężarki).
3.2.4.2.2. Badania diagnostyczne zespołów powietrznych po
wymontowaniu z pojazdu.
3.2.4.2.3. Ocena skuteczności działania układu hamulcowego
przez pomiar sił hamowania.
3.2.4.2.4. Kontrola układów przeciwblokujących – ABS.
3.2.4.3. Metody trakcyjne oceny skuteczności działania hamulców.
3.2.5. Przyrządy diagnostyczne.
3.2.5.1. Przyrządy do diagnozowania wstępnego.
3.2.5.2. Urządzenia do diagnozowania układu w warunkach
stacjonarnych.
3.2.5.3. Przyrządy do badań trakcyjnych hamulców.
3.2.6. Algorytm kontroli stanu i lokalizacji uszkodzeń.
3.3. Diagnozowanie układu hamulcowego EBS na przykładzie
samochodu RENAULT MAGNUM.


Podsumowanie.

Literatura.

Oceń