Cele,zasady i instrumenty WPZIB 3.93/5 (15)

3 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


1. Wstęp……….3

2. Cele WPZIB……….4
3. Organy WPZIB……….6
4. Instrumenty działania WPZIB……….9

Podsumowanie……….14
Bibliografia……….15


Oceń