Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym – analiza szczegółowa programu szkolenia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….2

1. Analiza uwarunkowań prawnych wprowadzenia certyfikatów kompetencji zawodowych. Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu……….5

1.1 Warunki przystąpienia do egzaminu
1.2 Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
1.3 Sposób przechowywania protokołów z przeprowadzonych egzaminów oraz przeprowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych


2. Szczegółowa analiza programu szkolenia……….8

2.1 Program szkolenia w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego obejmuje następującą tematykę:
2.1.1 Umowy o działalności gospodarczej
2.1.2 Formy organizacyjne działalności gospodarczej:
2.1.3 Prawo finansowe
2.1.4.Zarządzanie przedsiębiorstwem
2.1.5. Dostęp do zawodu i do rynku przewozu osób w Unii Europejskiej
2.1.6 Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001
2.1.7 Ruch drogowy
2.1.8 Instytucje międzynarodowe
2.1.9. Międzynarodowy transport drogowy – Umowy dwustronne
2.1.10 Międzynarodowe przewozy pasażerskie


3. Zasady funkcjonowania polskich przewoźników w aspekcie wynegocjowanych warunków w rozdziale: transport………..28

3.1. Ogólne informacje na temat gałęzi transportu


4. Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego……….31

4.1 Obserwacje ogólne
4.2 Zmiany w gospodarce a transport
4.3 Zmiany w sektorze transportu
4.4 Zmiany w poszczególnych gałęziach transportu


5. Uwarunkowania rozwoju……….40

5.1 Przewozy ładunków


6. Prognozy potrzeb przewozowych…………42

6.1 Kierunki głównych przemieszczeń korytarzowych.
6.2 Prognoza ruchu na sieci drogowej


7. Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015……….44

7.1 Główne przesłanki strategii, dylematy wyboru priorytetów
7.2 Pola decyzyjne, modele procesu wdrażania celów polityki


8. Rozwój transportu samochodowego……….47
8.1 Kierunki polityki


9. Problemy techniczne dostosowania pojazdów do nowych wymogów Unijnych……….56

9.1. System zezwoleń dla pojazdów typu „green lorry” EURO-1
9.1.1 Emisja spalin
9.2. System zezwoleń dla pojazdów typu „greener and safe lorry” EURO-2
9.2.1 Emisja spalin
9.2.2 Minimalne wymogi techniczne oraz wymogi w zakresie bezpieczeństwa
9.3. System zezwoleń dla pojazdów typu „EURO 3 safe lorry”
9.3.1 Emisja spalin
9.3.2 Minimalne wymogi techniczne oraz w zakresie bezpieczeństwa
9.4. Przepisy dotyczące emisji w Europie
9.5. Inspekcja Transportu samochodowego
9.5.1 Prawa i obowiązki oraz procedury stosowanie przez Inspekcję Transportu Drogowego

Załączniki……….70

Uwaga: Brak przypisów i bibliografii

Oceń