Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.Analizy operacyjne i strategiczne………2

Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4

Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5

Analiza przedsiębiorstwa………7

Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9

Analiza dostawców metoda ABC………10

Rachunek kosztów………11

Opis do stanowiska centrum controllingu………14

Departament fianasowy………20

Struktura………21
Zakończenie………23
Bibliografia………25

W pracy brak przypisów.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>