Controlling jako zespół instrumentów operacyjnych i strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4.46/5 (41)

17 października 2015 0 Przez administratorAnalizy operacyjne i strategiczne………2

Analizy i narzedzia na poziomie strategicznym………4

Analiza mocnych i slabych stron przedsiębiorstwa………5

Analiza przedsiębiorstwa………7

Analizy i osiagniecia na poziomie operacyjnym………9

Analiza dostawców metoda ABC………10

Rachunek kosztów………11

Opis do stanowiska centrum controllingu………14

Departament fianasowy………20

Struktura………21
Zakończenie………23
Bibliografia………25

W pracy brak przypisów.

Oceń