Darowizna jako umowa przenosząca własność. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp……….4

Rozdział I
Ogólne zagadnienia na temat umów……….6

1. Podstawowe wiadomości o zobowiązaniach. Umowy jako źródła zobowiązań
……….6
2. Treść i forma umów. Zasada swobody umów……….10
3. Zagadnienia szczególne związane z zawieraniem umów – umowa przedwstępna
……….13
4. Dodatkowe zastrzeżenia umowne……….14


Rozdział II
Prawo własności – nabywanie, przenoszenie, utrata……….18Rozdział III
Darowizna według kodeksu cywilnego……….23

1. Pojęcie i cechy……….23
2. Zawarcie umowy……….27
3. Skutki prawne……….28
4. Odwołanie darowizny……….35
5. Rozwiązanie darowizny……….47
6. Darowizna a zachowek……….49
6.1. Obowiązek doliczania darowizn do spadku……….49
6.2. Zasady określania wartości przedmiotu darowizny podlegającej doliczeniu do spadku……….50
6.3. Doliczanie darowizn do spadku w związku z ustalaniem zachowku należnego zstępnemu darczyńcy………50
6.4. Doliczanie darowizn do spadku związane z ustaleniem zachowku dla dalszego zstępnego darczyńcy
……….51
6.5. Doliczanie darowizn do spadku w toku ustalania zachowku przewidzianego dla małżonka
spadkodawcy……….52
6.6. Doliczanie darowizn do spadku w trakcie obliczania zachowku przysługującego wstępnym
spadkodawcy……….53
6.7. Zaliczanie darowizn na zachowek należny osobie obdarowanej……….53
6.8. Odpowiedzialność osoby obdarowanej za zachowek należny uprawnionemu……….54
7. Zaliczanie darowizn na schedy spadkowe……….55


Rozdział IV
Darowizna w prawie podatkowym……….58Zakończenie……….67
Bibliografia……….69

Oceń