Dyplomata wobec odmiennosci kulturowych mieszkańców Europy i Swiata.


Wstęp 4

Rozdzial 1.
Istota, rys historyczny, źródła prawa dyplomatycznego

1.1 Pojecie prawa dyplomatycznego……….. 6
1.2. Historia protokolu dyplomatycznego……….. 9
1.3. Źródła protokolu dyplomatycznego……….. 11
1.4. Istota protokolu dyplomatycznego……….. 13
1.5. Funkcje dyplomatyczne protokolu ………..16
1.5.1. Pojecie funkcji dyplomatycznych ………..16
1.5.2. Ewolucja funkcji ………..17
1.5.3. Rodzaje funkcji ………..20
1.5.3.1. Funkcja reprezentacyjna ………..20
1.5.3.2. Funkcja negocjacyjna ………..20
1.5.3.3 Funkcja informacyjna……….. 21
1.5.3.4.Funkcja promocyjna w dziedzinie stosunków politycznych, gospodarczych, kulturowych, naukowych ………..22
1.5.3.5.Funkcja konsularna……….. 23


Rozdzial 2.
Ustanawianie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami

o odmiennych tradycjach kulturowych
2.1. Stosunki i sluzba dyplomatyczna ………..25
2.2. Nawiazanie stosunków dyplomatycznych ………..27
2.3. Istota misji dyplomatycznej……….. 29
2.3.1. Funkcje misji dyplomatycznych ………..30
2.3.2. Czlonkowie misji dyplomatycznych ………..33
2.4. Organizacja oficjalnego zycia dyplomaty w krajach odleglych……….. 38
2.4.1. Zasady i reguly obowiazujace w kontaktach zagranicznych……….. 41
2.4.2. Znaczenie tradycji dyplomatycznej w życiu codziennym ………..43
2.5. Czeste bledy popelniane przez dyplomatów. ………..44


Rozdzial 3.
Negocjacje dyplomatów z partnerami zagranicznymi

3.1. Ceremonia i ceremonial, etykieta ………..48
3.1.1. Protokól dyplomatyczny – zastosowanie we wspólczesnym swiecie ………..49
3.1.2. Zlote zasady wspólczesnej etykiety ………..51
3.1.3. Zasady: pierwszenstwa, starszenstwa, prawej strony, wzajemnosci, dostosowania ………..53
3.2. Rozmowy oficjalne, kurtuazyjne – sztuka nawiazywania znajomosci …………..54
3.2.1 Wrazliwosc kulturowa – uniwersalne zachowania uwzgledniajace róznice kulturowe ………..57
3.2.2. Obyczaje cudzoziemców ………..58
3.3. Dyplomacja polska w stosunkach miedzynarodowych ………..59
3.3.1. Dyplomacja polska w relacjach z krajami Dalekiego Wschodu ………..60
3.3.2. Dyplomacja polska w relacjach z krajami Ameryki ………..63
3.4. Polska dyplomacja kulturalna po II wojnie swiatowej ………..64


Zakończenie ………..68
Bibliografia ………..70


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>