Działania posredników na rynku instytucjonalnym 4.36/5 (22)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……… 4

Rozdział 1.
Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6

1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6
1.1.1. Dobra wchodzace ………6
1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7
1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7
1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem
konsumentów………8
1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13
1.3.1. Giełda towarowa ………14
1.3.2. Przetarg ……… 15
1.3.3. Aukcja ………16
1.4. Specyficzne rodzaje transakcji na rynku instytucjonalnym ………17


Rozdział 2.
Funkcje posredników w dystrybucji produktów materialnych ………18

2.1. Korzysci wynikajace z uczestnictwa posredników w kanale dystrybucji .18
2.2. Funkcje i rodzaje posredników na rynku instytucjonalnym ………21
2.2.1. Rodzaje posredników ………22
2.2.2. Liczba posredników ………24
2.2.3. Motywowanie posredników ………25
2.3. Struktura posrednictwa na rynku instytucjonalnym i jego uczestnicy ………26
2.3.1. Przedstawiciel producenta ………32
2.3.2. Agent ………33
2.3.3. Komisant ………34
2.3.4. Makler ………35
2.3.5. Sklad Konsygnacyjny ………35
2.3.6. Dystrybutor ………36
2.3.7. Dealer ………37
2.3.8. Hurtownik ………38
2.3.9. Detalista ………41


Rozdział 3.
Nabywca na rynku instytucjonalnym ………44

3.1. Zachowania nabywców instytucjonalnych ………44
3.1.1. Czynniki wywierajace najwiekszy wpływ na nabywców ………46
3.2. Zarządzanie portfelem nabywców na rynku instytucjonalnym ………47
3.2.1. Cykl zycia klientów ………47
3.2.2. Pozyskiwanie i utrzymanie klientów ………50
3.3. Przedsiebiorstwa i instytucje jako nabywcy ………51


Rozdział 4.
Kanały dystrybucji na rynku instytucjonalnym ………56

4.1. Struktura i zadania kanalu dystrybucji ………56
4.2. Wybór kanalu dystrybucji ………62
4.3. Lancuch dystrybucji ………63
4.4. Istota dystrybucji towarów ………65
4.4.1. Cel dystrybucji ………65
4.4.2. Obsługa zamówien ………66
4.4.3. Magazynowanie ………66
4.4.4. Zapasy ………67
4.4.5. Transport ………67


Zakończenie ………68
Bibliografia ………72
Przypisy ………73

Oceń