Działania stabilizacyjne w Afganistanie z udzialem polskich kontyngentów wojskowych w latach 2007–2014.


Wstęp……….6

Rozdzial 1
Działania pokojowe i stabilizacyjne po zakonczeniu zimnej wojny.

1.1. Charakterystyka dzialan pokojowych i stabilizacyjnych ………. 8
1.1.1. Wyjasnienie pojęć………. 8
1.1.2. Typologia operacji pokojowych i stabilizacyjnych ………. 10
1.1.3. Uwarunkowania prowadzenia operacji stabilizacyjnych ………. 15
1.2. Działalność ONZ i NATO ………. 16
1.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ………. 16
1.2.2. Organizacja Traktatu Pólnocnoatlantyckiego (NATO) ………. 20
1.3. Operacje pokojowe i stabilizacyjne po 1989 r………. 24
1.3.1. I wojna w Zatoce Perskiej 1990–1991 r………. 24
1.3.2. Sily Implementacyjne i Stabilizacyjne w Bosni i Hercegowinie w latach 1996–1997………. 26
1.3.3. Sily pokojowe KFOR w Kosowie ………. 28
1.3.4. Działania wojenne i stabilizacyjne w Iraku ………. 30


Rozdzial 2
Międzynarodowe sily stabilizacyjne w Afganistanie.

2.1. Charakterystyka Afganistanu ………. 34
2.1.1. Polozenie geograficzne, obszar i państwa graniczace ………. 34
2.1.2. Uksztaltowanie terenu, środowisko naturalne i klimat ………. 36
2.1.3. Gospodarka, ludnosc i religia ………. 38
2.1.4. Geneza konfliktu afganskiego ………. 41
2.2. Operacja „Enduring Freedom” ………. 44
2.2.1. Geneza powstania ………. 44
2.2.2. Zadania wykonywane podczas operacji „Enduring Freedom” ………. 45
2.3. Międzynarodowe Sily Wsparcia Bezpieczenstwa (International Security Assistance Force – ISAF)………. 46
2.3.1. Zadania ISAF ………. 47
2.3.2. ISAF pod auspicjami NATO ………. 49
2.3.3. Struktura i dowództwo ISAF ………. 51


Rozdzial 3
Skutki i perspektywy zaangazowania polskich kontyngentów wojskowych w działania stabilizacyjne w Afganistanie.

3.1. Zadania wykonywane przez zolnierzy Wojska Polskiego ………. 54
3.1.1. Podstawy prawne zaangazowania Wojska Polskiego w Afganistanie ………. 54
3.1.2. Polacy w operacji „Enduring Freedom” ………. 55
3.1.3. Polacy w ISAF ………. 56
3.2. Doswiadczenia z prowadzonych dzialan ………. 62
3.3. Skutki i perspektywy udzialu w ISAF………. 64


Zakończenie ………. 69
Bibliografia ………. 70
Spis skrótów ………. 75
Spis zalaczników ………. 77
Zalaczniki ………. 78
Spis tabel, rysunków, wykresów, schematów, map ………. 101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>