Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem, a moralnością.

Wprowadzenie………..3

Rozdział I
Przyczyny negocjacji
      1.1 Ekonomiczne przyczyny negocjacji wewnątrz podmiotów gospodarczych……….. 5
      1.2 Negocjacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi……….. 7
      1.3 Negocjacje branżowe – przyczyny ekonomiczne ………..11
      1.4. Elektroniczne formy negocjacji gospodarczych………… 13

Rozdział II
Przebieg negocjacji
      2.1 Przygotowanie do negocjacji……….. 15
      2.2 Realizacja negocjacji ………..21

Rozdział III
Rezultaty wynikające z negocjacji
      3.1 Porozumienie ………..27
      3.2 Rozstrzyganie sporów powstałych w trakcie realizacji umów……….. 36

Zakończenie……….. 41