Etapy podejmowania działalności gospodarczej i jej uruchamianie.

Wstęp………..5

Rozdzial I
Pojecie działalności gospodarczej

1.1.Definicja działalności gospodarczej oraz jej przedmiotowe i podmiotowe ujecie ………..7
1.2. Geneza idei wolnosci gospodarczej ………..11
1.3. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce……….. 16
1.4. Przedsiebiorca – podmiot działalności gospodarczej……….. 21


Rozdzial II
Determinanty uruchomienia wlasnej działalności gospodarczej

2.1. Źródła finansowania działalności gospodarczej……….. 27
2.2 Wybór sektora działalności oraz jego formy prawnej……….. 32
2.3. Wybór formy opodatkowania………… 37
2.4. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej………… 43


Rozdzial III
Istota i zakres biznes planu

3.1. Pojecie biznesplanu ………..47
3.2. Wprowadzenie oraz plan strategiczny……….. 52
3.3. Plan marketingowy i techniczny……….. 59
3.4. Plan finansowy i organizacyjny……….. 64


Rozdzial IV
Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowych na podstawie biznes planu kawiarenki „JoAsia”

4.1. Charakterystyka przedsiewziecia oraz analiza SWOT……….. 71
4.2. Plan marketingowy. Charakterystyka działalności operacyjne………… 76
4.3. Plan organizacyjny i finansowy ………..83
4.4. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsiewziecia……….. 91


Zakończenie……….. 97
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>