Ewidencja podatku od towarów i usług za pomoca kas fiskalnych


Rozdzial I
Funkcjonowanie podatku VAT w Poslce

1. Istota i geneza podatku od towarów i uslug………3
2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania………8
3. Zwolnienie z podatku VAT………12
4. Rejestracja podatków VAT i zaprzestanie czynnosci podlegajacych opodatkowaniu………17
5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku od towarów i uslug………20


Rozdzial II
Dokumentowanie i ewidencjonowanie obrotu oraz zasady rozliczania podatku VAT

1. Dokumenty stanowiace podstawe rozliczenia podatku od towarów i uslug………25
2. Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT………31
3. Metody rozliczania podatku naliczonego i naleznego………32


Rozdzial III
Podatek VAT a obowiazki posatkinków w zakresię instalacji kas fiskalnych

1. Etapy wprowadzania kas rejestrujacych………36
2. Zasady, wysokosc, tryb i sposób odliczen oraz zwrot odliczonych kwot………39
3. Obowiazki podatników stosujacych kasy rejestrujace………45
4. Obowiazki urzedów skarbowych w zakresię kas rejestrujacych………48


Rozdzial IV
Badanie poprawnosci rozliczania podatku VAT w firmie handlowej

1. Charakterystyka badanej jednostki………50
2. Dokumentowanie i ewidencjonowanie zakupów towarów………50
3. Dokumentowanie i ewidencjonowanie sprzedaży towarów………54

Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>