Ewidencja, rozliczanie i sposób racjonalizacji kosztów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp …….4

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial kosztów

1.1. Pojecie kosztów ………..6
1.2. Klasyfikacja kosztów ………..9
1.2.1. Koszty wedlug rodzaju działalności jednostki gospodarczej ………..10
1.2.2. Koszty wedlug rodzaju ………..12
1.2.3. Koszty wedlug miejsc powstawania ……….. 14
1.2.4. Koszty wedlug sposobu ich odnoszenia na wytwarzane produkty……….. 15
1.2.5. Koszty wedlug rozmiarów działalnosci……….. 17
1.3. Uklady ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej ………..20
1.3.1. Uklad rodzajowy ………..21
1.3.2. Uklad funkcjonalny ………..23
1.3.3. Uklad kalkulacyjny ………..27

Rozdzial 2.
Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie

2.1. Istota i pojecie rachunku kosztów ………..30
2.2. Zadania i funkcje rachunku kosztów ………..35
2.3. Rachunek kosztów pelnych i zmiennych……….. 37
2.3.1. Rachunek kosztów pelnych……….. 39
2.3.2. Rachunek kosztów zmiennych……….. 41
2.4. Rozliczenia miedzyokresowe kosztów ………..43
2.4.1. Rozliczenia miedzyokresowe czynne ………..45
2.4.2. Rozliczenia miedzyokresowe bierne ………..47

Rozdzial 3.
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie X

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa X……….. 53
3.2. Zasady rozliczania kosztów w przedsiębiorstwie X ………..54
3.3. Analiza kosztów rodzajowych w przedsiębiorstwie X ………..58

Rozdzial 4.
Racjonalizacja kosztów w przedsiębiorstwie X

4.1. Racjonalizacja kosztów sposobem poprawy efektywnosci działania ……….. 67
4.2. Ogólne zalozenia koncepcji six sigma ………..68
4.3. Rola w organizacji six sigma ………..71
4.4. Wdrozenie metody six sigma do przedsiębiorstwa X……….. 74

Zakończenie ………..80
Bibliografia……….. 82
Spis tabel ………..86
Spis rysunków……….. 87


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>