Faktoring, jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.


Wstęp

Rozdzial I
Rozwój przedsiębiorstwa we wspólczesnej gospodarce

1.1 Istota oraz struktura kapitału finansujacego dzialalnosc podmiotów gospodarczych
1.1.1. Glówne źródła pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie
1.1.2.Kapital wlasny
1.1.3. Kapital obcy
1.2 Charakterystyka dominujacych form finansowania zewnetrznego w przedsiębiorstwach
1.2.1. Finansowanie dlugoterminowe
1.2.2. Finansowanie krótkoterminowe


Rozdzial II
Istota usług faktoringowych

2. Historia faktoringu
2.1.1.Pojecie faktoringu i jego ekonomiczne przesłanki
2.2. istota faktoringu
2.2.1. Przedmiot faktoringu
2.2.2. Podmioty wystepujace w faktoringu
2.2.3. Prawne regulacje wystepujace w faktoringu
2.3. Funkcje i formy faktoringu
2.3.1. Funkcje faktoringu
2.3.2. Rodzaje faktoringu


Rozdzial III
Znaczenie faktoringu w finansowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

3.1.Faktoring a alternatywne instrumenty finansowania
3.1.1. Faktoring a kredyt obrotowy
3.1.2.Faktoring a kredyt kupiecki
3.1.3. Faktoring a forfaiting
3.2. Uwarunkowania prawne faktoringu ewidencja faktoringu w księgach faktoranta i faktora
3.3.1.Ewidencja faktoringu w księgach faktoranta
3.3.2.Ewidencja faktoringu w księgach faktora
3.4. Wpływ faktoringu na sprawozdanie finansowe


Rozdzial IV
Analiza wykorzystywania faktoringu i jego wpływ na sytuacje finansowa przedsiębiorstwa

4.1. Korzysci wynikajace ze stosowania faktoringu dla przedsiębiorstwa
4.2. Koszty usług faktoringowych
4.3. Ocena przydatnosci faktoringu
4.3.1.Faktoring w rozwoju firmy
4.3.2. zalety i wady wynikajace z zastosowania faktoringu


Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis schematów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>