Faktoring jako źródło finansowania przedsiębiorstwa


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Istota faktoringu

1.1. Geneza faktoringu……….7
1.2. Pojecie faktoringu……….8
1.3. Przedmiot faktoringu……….9
1.4. Podmioty transakcji faktoringowej……….11
1.5. Regulacje prawne……….11
1.6. ROdzaje i formy faktoringu……….13


Rozdzial II.
Rynek faktoringowy

2.1. Faktoring na Swiecie……….18
2.2. Faktoring w Polsce……….22
2.3. Zagrozenia i bariery rozwoju faktoringu w Polsce.30
2.4. Przeslanki rozwoju faktoringu w Polsce……….33


Rozdzial III.
Analiza wykorzystania faktoringu i jego wpływ na sytuacje finansowa przedsiębiorstwa.

3.1 Wykorzystanie metody wskaznikowej do analizy efektu wykorzystania faktoringu……….42
3.2 Wpływ cesji wierzytelnosci na bilans przedsiebiostwa……….46
3.3 Wpływ faktoringu na przedsiebiorstwo handlowie……….51


Zakończenie……….55
Bibliografia……….56
Spis Rysunków……….58
Spis Tabel……….59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>