Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina.


Wstęp

Rozdzial I
Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008

1. Historia Rosji do konca XX wieku
2. Zarys biografii Wladymira Putina
3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008
4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami


Rozdzial II
Rosja i Unia Europejska-pozycja polityczna i gospodarcza na swiecie w latach 2000-2008

1. Charakterystyka gospodarki Rosji oraz jej pozycji gospodarczej na swiecie w latach 2000-2008
2. Pozycja gospodarcza Unii Europejskiej na swiecie w latach 2000-2008
3. Pozycja geopolityczna Rosji na swiecie w latach 2000-2008
4. Pozycja geopolityczna Unii Europejskiej w okresie 2000-2008


Rozdzial III
Stosunki na plaszczyznie politycznej miedzy Rosja a Unia Europejska po 2000 roku (do 2008 roku)

1. Formalizacja wzajemnych stosunków miedzy Rosja a Unia Europejska za prezydentury Wladymira Putina (2000-2008)
2. Wspólpraca polityczna na szczycie miedzy Rosja a Unia Europejska w kontekscie rozszerzenia granic Unii Europejskiej za prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2008
3. Spory polityczne miedzy Rosja a Unia Europejska w ramach procesu rozszerzenia granic Unii Europejskiej za prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2008
4. Wspólpraca w zakresię bezpieczenstwa w latach 2000-2008. Rola Wspólnoty Niepodleglych Panstw

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>