Funkcjonowanie komórki controllingu w badanym przedsiębiorstwie.1. Wstęp………… 2

2. Pojecie i istota controllingu………… 3

3. Studium przypadku.

3.1 Charakterystyka firmy …………9
3.2 Wdrozenie systemu controllingu………… 14
3.3 Miejsce komórki controllingu w strukturze organizacyjne badanej firmy………… 20


Zakończenie …………22
Bibliografia …………24