Funkcjonowanie podatku VAT. 4.28/5 (89)

Funkcjonowanie podatku VAT

prace magisterskie podatek vat
Wstęp……….3

Rozdział I
Teoria podatku

1.1. Pojęcie i cechy podatku………. 5
1.2. Elementy konstrukcji podatku………. 8
1.3. Zasady podatku………. 10
1.4. Rodzaje podatków ……….14
1.5. Funkcje podatku………. 18
1.6. Zmiany w systemie podatkowym w Polsce………. 20


Rozdział II
Funkcjonowanie podatku VAT

2.1. Istota i zasady podatku VAT………. 23
2.2. Elementy konstrukcji podatku VAT………. 27
2.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………. 27
2.2.2. Podstawa opodatkowania………. 33
2.2.3. Stawki podatku VAT ……….34
2.2.4. Zwolnienia w podatku VAT………. 39
2.3. Prawne podstawy podatku VAT………. 43
2.4. Podatek VAT jako źródło dochodu budżetu państwa ……….47
2.5. Funkcjonowanie podatku VAT w Unii Europejskiej………. 50


Rozdział III
Wpływ podatku VAT na płynność finansowa przedsiębiorstwa. studium przypadku.

3.1. Metodologia badan własnych ……….54
3.2. Charakterystyka podmiotu badan ……….56
3.3. Podatek VAT w przedsiębiorstwie – ewidencja VAT ……….57
3.4. Wpływ doboru metody rozliczania podatku VAT na optymalizacje płatności przedsiębiorstwa………. 64
3.5. Podatek VAT a wynik finansowy przedsiębiorstwa po zmianie stawki VAT………. 70


Zakończenie ……….79
Bibliografia ……….82
Spis schematów, tabel i wykresów

Oceń