Funkcjonowanie Podkultury Wieziennej

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Specyfika i funkcjonowanie zakladów karnych w Polsce.

1.1. Typologia zakladów karnych…………
1.2. Deprywacja potrzeb u osób pozbawionych wolnosci………… 18

Rozdzial II
Problematyka podkultury wieziennej.

2.1. Geneza podkultury wieziennej………… 28
2.2. Podzialy nieformalne w podkulturze wieziennej………… 34
2.3. Czynniki warunkujace przynaleznosc do podkultury………… 40
2.4. Przejawy funkcjonowania podkultury wieziennej………… 45

Rozdzial III
Podstawy metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Cel badan………… 50
3.2. Przedmiot badan………… 51
3.3. Problemy badawcze………… 52
3.4. Hipotezy badawcze………… 55
3.5. Metoda, technika i narzedzie badawcze………… 56
3.6. Organizacja i teren badan………… 58

Rozdzial IV
Analiza ilosciowo – jakosciowa zebranych danych.

4.1. Charakterystyka wybranej grupy reprezentatywnej………… 60
4.2. Wyniki badan i ich omówienie………… 64

Rozdzial V
Ustalenia z badan i wnioski koncowe………… 85

Bibliografia…………89
Spis tabel…………90
Spis wykresów………… 93
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>