Giełda papierów wartosciowych jako instytucja rynku finansowego. 5/5 (11)


Wstęp

Rozdzial I
Geneza i uwarunkowania rozwoju Gieldy Papierów Wartosciowych w Polsce.

1.1 Istota rynku kapitalowego ………6
1.1.1 Opis działania rynku kapitalowego ………6
1.1.2 Rodzaje ryzyka wystepujace na rynku kapitalowym ………11
1.1.3 Instytucje rynku kapitalowego ……… 13
1.2 Funkcje rynku kapitalowego ………18
1.3 Trendy swiatowe na rynkach kapitalowych……… 22
1.4 Powstanie Gieldy Papierów Wartosciowych ……… 27
1.4.1 Historia Gieldy ………27
1.4.2 Władze Gieldy ………32
1.4.3 Czlonkowie Gieldy ………35
1.4.4 Funkcjonowanie oraz zadania Gieldy ………39


Rozdzial II
Funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie.

2.1 Papiery wartosciowe notowane na gieldzie……… 42
2.1.1 Akcje ………44
2.1.2 Obligacje ………47
2.1.3 Obligacje Skarbu Panstwa ………49
2.1.4 Certyfikaty inwestycyjne ………50
2.1.5 Warranty ………51
2.1.6 Kontrakty terminowe ………52


Rozdzial III
Segmentacja rynku i jej konsekwencje.

3.1 Rynek pierwotny i wtórny ………54
3.2 Rynek publiczny i niepubliczny ………57
3.3 Rynek gieldowy i pozagieldowy ………59


Literatura ………64
Czasopisma ………65
Akty prawne ……… 65
Striny internetowe ………65
Spis rysunków ………66
Spis tabel ……… 66

Oceń