Giełdy towarowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ……… 3

Rozdział I
Rys historyczny ……… 6

Rozdział II
Pojęcie i znaczenie giełdy towarowej

1. Definicja giełdy towarowej ……… 40
2. Znaczenie giełdy towarowej ……… 43


Rozdział III
Ustawa o giełdach towarowych w Polsce

1. Tworzenie i organizacja giełd towarowych ……… 49
2. Działalność maklerów giełd towarowych ……… 55
3. Towarowe domy maklerskie ……… 61


Rozdział IV
Prawo Unii Europejskiej dotyczące giełd towarowych

1. Uwagi wstępne ……… 71
2. Zasada swobodnego przepływu towarów ……… 74
3. Zasada wolności przedsiębiorczości ……… 78
4. Zasada swobodnego przepływu kapitałów i płatności ……… 83


Zakończenie ……… 86
Bibliografia ……… 88

Oceń