Globalizacja przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s


Wprowadzenie …….. 5

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw

1.1 Pojecie i istota globalizacji ……..7
1.2 Pojecie ‚globalizacji przedsiebiorstw’ i jej motywy ……..9
1.3 Czynniki wpływajace na proces globalizacji …….. 13


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne przedsiębiorstwa

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne …….. 17
2.1.1 Formy funkcjonalne …….. 18
2.1.1.1 Eksport …….. 18
2.1.1.2 Import …….. 20
2.1.2 Formy instytucjonalne …….. 21
2.1.2.1 Joint venture …….. 21
2.1.2.2 Fuzje i przejecia …….. 23
2.2 Globalna lokalizacja działalności …….. 24
2.3 Opracowanie globalnych produktów…….. 27


Rozdzial III
Franczyza jako podstawowa forma działalności przedsiębiorstwa McDonald’s

3.1 Franczyza – podstawowe zagadnienia …….. 31
3.1.1 Pojecie franczyzy …….. 31
3.1.2 Rodzaje franczyzy …….. 32
3.1.3 Zmiany ilosciowe systemów franczyzowych w Polsce …….. 36
3.2 Charakterystyka przedsiębiorstwa McDonald`s…….. 37
3.3 Umowa franczyzy na przykładzie McDonald’s …….. 38
3.3.1 Informacje ogólne…….. 38
3.3.2 Wymagania stawiane franczyzobiorcy …….. 40


Rozdzial IV
Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme McDonald

4.1 Wpływ globalizacji na przedsiebiorstwo McDonald’s …….. 43
4.2 Strategia McDonald’s kluczem do globalnego sukcesu …….. 46
4.2.1 Wpływ strategii przedsiębiorstwa na jego rozwój …….. 47
4.2.2 System franczyz w Rosji i Chinach …….. 48
4.3 Działania McDonald’s w stosunku do lokalnych potrzeb …….. 49
4.4 McDonald’s jako jeden z najwiekszych globalnych pracodawców …….. 51


Zakończenie …….. 57
Bibliografia …….. 59
Spis tabel …….. 63
Spis rysunków …….. 65
Streszczenie …….. 67


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>