Gmina jako podmiot bezpieczeństwa w zarządzaniu kryzysowym 4.1/5 (21)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Kompetencje organów gminy w zakresie bezpieczeństwa

1.1 Organizacja systemu bezpieczeństwa w Polsce
1.2 Kompetencje organu wykonawczego
1.3 Kompetencje wójta


Rozdział 2
System zarządzania i reagowania kryzysowego

2.1 Poziomy systemu zarządzania i reagowania kryzysowego
2.2 Struktura systemu zarządzania i reagowania kryzysowego
2.3 Zasady zarządzania kryzysowego


Rozdział 3
Metodologia badań

3.1 Hipoteza robocza
3.2 Cel i zakres badania
3.3 Metodologia i narzędzia badawcze


Rozdział 4
Gminny system zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie gminy Książ

4.1 Gmina Książ
4.2 System zarządzania i reagowania kryzysowego- analiza rozwiązań wprowadzonych na terenie gminy
4.3 Podsumowanie


Zakończenie
Bibliografia

Oceń