Gotowość umyslowa dzieci 6-letnich na wsi i w miescie

 


Wstęp ……….6

Rozdzial 1
Rozwój poznawczy dziecka 6-letniego w świetle literatury

1. Rozwój procesów poznawczych dziecka 6letniego………. 8
1.1. Mowa ……….9
1.2. Pamiec………. 12
1.3. Wyobraznia………. 13
1.4. Myslenie ……….15
1.5. Spostrzeganie ……….18
1.6. Uwaga ……….19
2. Pojecie dojrzalosci szkolnej dziecka w aspekcie umyslowym………. 21
3. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki czytania i pisania……… 25
3.1. Pojecie gotowosci do nauki czytania i pisania………….25
3.2. Psychologiczne warunki wyrabiania gotowosci do czytania i pisania u dzieci 6-letnich………. 29
3.3. Nauka czytania i pisania w programie przygotowania do nauki czytania dla dzieci 6-letnich………. 31
4. Przygotowanie dziecka 6-letniego do nauki matematyki………. 32
4.1 pojecie dojrzalosci do nauki matematyki ……….32
4.2. Psychologiczne wskazniki gotowosci do nauki matematyki u dziecka 6-letniego ……….34
4.3. Program przygotowania do nauki matematyki dziecka 6letniego ……….37
5. Wspieranie rozwoju umyslowego dzieci przez nauczycieli i rodziców………..38


Rozdzial 2
Metodologia badan wlasnych

1. Cel i przedmiot badan……….43
2. Problemy i hipotezy badawcze………. 44
3. Zmienne i wskazniki ……….46
4. Metody, techniki i narzedzia wykorzystane w badaniach wlasnych ……….48
5. Charakterystyka badanej grupy, organizacja i przebieg badan………. 50


Rozdzial 3
Gotowość umyslowa dzieci 6-letnich w mieście i na wsi w świetle badan wlasnych

1. Poziom dojrzalosci dzieci 6-letnich w zakresię poznawczym w mieście a na wsi……….. 53
2. Stopien przygotowania do nauki czytania i pisania dzieci 6-letnich wiejskich i z miasta………. 60
3. Poziom umiejetnosci liczenia i rozumienia pojęćmatematycznych u dzieci na wsi i w miescie……….. 69
4. Rola i zadania nauczycieli przedszkola na wsi i w mieście w przygotowaniu dziecka do nauki czytania, pisania i matematyki……….. 77
5. Rola rodziców w rozwijaniu aktywnosci poznawczej dziecka i przygotowaniu go do czytania, pisania i liczenia ……….88
6. Wnioski z badan ……….96


Zakończenie.
Spis tabel i wykresów.
Bibliografia.
Aneksy.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>