Gry i zabawy logopedyczne jako forma terapii dzieci z wadami wymowy.


Wstęp………2

Rozdzial I
Logopedia jako terapia w ujęciu systemowym -aspekt teoretyczny.

1.1. Zaburzenia komunikacji jezykowej a diagnoza logopedyczna………11
1.2. Techniki i metody stosowane w logoterapii………22
1.3. Dziecko szkolne z problemami szkolnymi, a rola nauczyciela w profilaktyce logopedycznej……..29


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1.Cel i przedmiot badan………40
2.2.Problemy badawcze………41
2.3.Metody i techniki badan ………42
2.4.Opis przebiegu badan………44
2.5.Teren badan………44


Rozdzial III
Przyklady gier i zabaw stosowane w terapii logopedycznej.

3.1. Zabawy i cwiczenia usprawniajace narzady artykulacyjne………46
3.2.Zabawy ogólnie stymulujace jezykowy rozwój dziecka- wzbogacone slownictwo oraz doskonalace forme wypowiedzi………47


Rozdzial IV Analiza wynikajaca z badan wlasnych.

4.1.Przedstawienie wyników badan………49


Wnioski………66
Podsumowanie………67
Bibliografia………68
Spis Wykresów………70
Zalacznik nr 1………71
Zalacznik nr 2………72
Zalacznik nr 3………73

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>