Informatyczny system bezpieczenstwa z zastosowaniem monitoringu obrazu w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej

1.Wstęp.3

1.1.Cel pracy……..4
1.2.Zakres pracy……..4

2.Wspólczesne informatyczne systemu bezpieczenstwa obiektów budowlanych……..6

2.1.System sygnalizacji pozarowej……..6
2.2.System sygnalizacji wlaman i napadu……..10
2.3.System kontroli dostepu……..16

3.Wspólczesne systemy telewizji przemyslowej……..21

3.1.Monitoring analogowy……..22
3.2.Monitoring analogowo-cyfrowy……..23
3.3.Monitoring IP……..25
3.4.Monitoring rozproszony……..28
3.5.Kamery przemyslowe we wspólczesnych systemach monitoringu……..29
3.6.Obudowy kamer przemyslowych……..31
3.7.Zasilanie kamer……..33

4.Zalozenia projektowe……..38

4.1.Cele systemu……..39
4.2.Istniejaca instalacja monitoringu……..39
4.3.Wymagania funkcjonalne……..41
4.4.Wymagania niefunkcjonalne……..42

5.Struktura obiektu……..44

6.Struktura teleinformatyczna……..46

7.Wybór sprzetu i oprogramowania……..49
7.1.Sieciowy serwer obrazu DIVA……..50
7.2.Kamera sieciowa VDG NVC-1063WDR……..51
7.3.Kamera sieciowa VDG NVC-1223WDR……..53
7.4.Kamera sieciowa Samsung SNP-3300P……..55
7.5.Kamera sieciowa Samsung SCP-3430P……..58
7.6.Serwer video VIVOTEK VS8102……..61
7.7.Monitor Samsung LEDS22C300B……..64
7.8.Stacja robocza……..65
7.9.Oprogramowanie NMS-1004 do systemu DIVA……..67

8.Instalacja i konfiguracja systemu……..68

8.1.Kamera samsung scp-3040p i rejestrator Samsung SRD-470D……..68
8.2.Atualizacja oprogramowania wewnetrznego kamer……..72
8.3.Instalacja i konfiguracja oprogramowania DIVA……..74

9.Uruchamiania i testowanie systemu.

9.1.Rozpoznawanie twarzy……..81
9.2.Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych……..84
9.3.Detekcja ruchu……..87
9.4.Automatyzacja kamer szybkoobrotowych……..88

10. Dokumentacja techniczna…….92

Wnioski……..93
Spis rysunków……..95
Spis tabel……..97
LIteratura……..98
Zalaczniki……..100


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>