Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)


Wstęp………… 5

Rozdzial I
Polityka regionalna UE.

1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7
1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13
1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17
1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013.

2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24
2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26
2.3 Fundusz Spójnosci………… 31


Rozdzial III
Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007 – 2013

3.1 Program Infrastruktura i Srodowisko. 34
3.2 Program Kapital Ludzki………… 40
3.3 Program Innowacyjna Gospodarka………… 49
3.4 Program Rozwój Polski Wschodniej………… 86
3.5 Program Pomoc Techniczna………… 90
3.6 Programy Europejskiej Wspólpracy Terytorialnej………… 91
3.7 16 regionalnych programów – Regionalny Program
Operacyjny Województwa Mazowieckiego………… 93


Rozdzial IV
Gmina XYZ jako beneficjent środków unijnych

4.1 Charakterystyka gminy XYZ………… 97
4.2 Budżet gminy XYZ 2007 – 2009………… 99
4.2.1 Budżet gminy na rok 2007………… 105
4.2.2 Budżet gminy na rok 2008………… 106
4.2.3 Budżet gminy na rok 2009………… 108
4.3 Pozyskiwanie środków unijnych przez gmine XYZ………… 111
4.4 Gmina XYZ – dofinansowania z funduszy na lata 2007 – 2013………… 114


Zakończenie………… 119
Spis tabel………… 122
Spis rysunków………… 122
Akty prawne i dokumenty zródlowe………… 123
Bibliografia………… 125


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>