Kapitał ludzki, jako decydujący czynnik rozwoju przedsiębiorstwa

Streszczenie……….. 2
Table of contents……….. 6
Summary……….. 7
Spis rysunków……….. 11

Wstęp ……….. 12

Rozdział 1
Kapitał ludzki w organizacji
      1.1. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego……….. 15
1.2. Proces zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnej organizacji……….. 23
1.3. Rozwój kapitału ludzkiego a rozwój organizacji……….. 28

Rozdział 2
Wpływ otoczenia organizacji na decyzje szkoleniowe
      2.1. Analiza wpływu otoczenia organizacji na zarządzanie kapitałem ludzkim……….. 32
2.2. Historia i geneza szkoleń pracowniczych ……….. 36
2.3. Rola szkoleń pracowniczych w gospodarce i działalności organizacji……….. 41
2.4. Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników……….. 45

Rozdział 3
Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji
      3.1. Wiedza vs zarządzanie……….. 51
3.2. Rozwój kompetencji pracowniczych w innowacyjnej organizacji……….. 56
3.3. Rekrutacja i selekcja kapitału ludzkiego w organizacji ……….. 67
3.4. System motywowania pracowników ……….. 74
3.5. Zaufanie – warunek skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim……….. 78

Zakończenie ……….. 87
Bibliografia……….. 90

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,