Klasyfikacja gruntów ornych.


Wstęp.

Rozdzial 1
Pojecie gleby

Rozdzial 2
Kompleksy przydatnosci rolniczej gleb

Rozdzial 3
Kompleksy glebowo-rolnicze gruntów ornych

Rozdzial 4
Uzytkowanie i bonitacja gleb w Polsce

Rozdzial 5
Klasyfikacja gruntów ornych.

5.1 Klasa I – gleby orne najlepsze
5.2 Klasa II – gleby orne bardzo dobre
5.3 Klasa III a – gleby orne dobre
5.4 Klasa III b – gleby orne srednio dobre
5.5 Klasa IV a – gleby orne sredniej jakosci, lepsze
5.6 Klasa IV b – gleby orne sredniej jakosci, gorsze
5.7 Klasa V – gleby orne slabe
5.8 Klasa VI – gleby orne najslabsze
5.9 Klasa VI Rz – gleby pod zalesienia

Rozdzial 6
Zanieczyszczenie gleb gruntów ornych

6.1 Zanieczyszczenie pierwiastkami chemicznymi
6.2 Niewlasciwa mechanizacja rolnictwa
6.3 Wadliwa chemizacja gleby
6.4 Zanieczyszczenia przemyslowe gleb


Rozdzial 7
Podstawy prawne ochrony gruntów rolnych i lesnych

Źródła

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>