Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji


Wstęp

Rozdzial 1.
Rola Policji w panstwie w zakresię negocjacji

1.1. Pojecie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejetnosci negocjacji u funkcjonariuszy Policji


Rozdzial 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresię negocjacji – podstawy metodologiczne

2.1. Przedmiot i cel badan
2.1.1. Przedmiot badan
2.1.2. Cel badan
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.3.1. Metody badawcze
2.3.2. Technika i narzedzia badawcze
2.4. Obszar i organizacja badan
2.4.1. Obszar badan
2.4.2. Organizacja badan


Rozdzial 3.
Omówienie wyników badan

3.1. Rezultat badan empirycznych
3.2. Wnioski z przeprowadzonych badan


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tablic
Zalaczniki (ankieta)


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>