Komunikacja interpersonalna w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdział I
Czym jest komunikacja interpersonalna – próba definicji

1.1. Pojęcie procesu komunikowania się
1.2. Geneza nauki o komunikacji interpersonalnej
1.3. Współczesna kondycja nauki o komunikacji i jej wyzwania
1.4. Istota komunikacji interpersonalnej
1.4.1. Cechy komunikacji interpersonalnej
1.4.2. Funkcje komunikacji interpersonalnej
1.4.3. Znaczenie komunikowania się w organizacji
1.5. Jak mówić, żeby nas słuchano – czyli zasady tworzenia precyzyjnego komunikatu
1.5.1. Model komunikacji interpersonalnej.
1.5.2. Uwarunkowania skutecznej komunikacji.
1.5.3. Bariery i zakłócenia w procesię komunikacji interpersonalnej.
1.5.4. Błędne przekonania na temat porozumiewanie się.
1.6. Obecność psychologii w procesię komunikacji
1.6.1. Psychologia w komunikacji werbalnej.
1.6.2. Psychologia w komunikacji niewerbalnej.


Rozdział II
Wprowadzenie do problematyki zarządzania organizacją

2.1. Istota organizacji i jej cele
2.1.1 Struktura organizacyjna – funkcje i cechy.
2.1.2. Zasoby ludzkie jako społeczny podsystem organizacji.
2.2. Tradycja i współczesność w nauce o organizacji
2.3. Istota zarządzania i jego zakres
2.3.1. Funkcje zarządzania.
2.3.2. Style zarządzania.


Rozdział III
Kierowanie zasobami ludzkimi

3.1. Istota kierowania ludźmi
3.1.1. Definicja kierowania.
3.1.2. Geneza, pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi .
3.1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi.
3.2. Modele i style kierowania personelem
3.2.1. Kierowanie i przywództwo w grupie.
3.3. Czynniki sprzyjające efektywności kierowania personelem
3.3.1. Racjonalny dobór ludzi.
3.3.2. Kształcenie i rozwój zawodowy personelu.
3.3.3. Skuteczne komunikowanie w organizacji.
3.4. Rola kierownictwa w kształtowaniu sieci komunikacyjnych oraz obiegu informacji
3.4.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem.
3.4.2.Komunikacja interpersonalna menedżera z klientem.


Rozdział IV
Czynniki motywacyjne jako narzędzia sprawnego zarządzania

4.1. Pojęcie motywacji i istota
4.1.1. Analiza kluczowych teorii motywacji.
4.1.2. Techniki motywowania do pracy.
4.1.3 Motywacyjne oddziaływanie na pracowników.
4.2. Systemy motywacyjne
4.2.1. Koncepcja systemu motywowania.
4.2.2. Metody i rozwiązania motywacyjne.
4.3. Motywacje w zarządzaniu
4.3.1. Zasady motywowania płacami.
4.3.2. Kształtowanie płacy zasadniczej.
4.3.3. Systemy premiowania i ich charakterystyka.
4.4. Pozapłacowe środki pobudzania motywacji
4.4.1. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze materialnym.
4.4.2. Pozapłacowe czynniki motywacyjne o charakterze niematerialnym.


Rozdział V
Analiza systemów motywacyjnych oraz relacje z menedżerem na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.

5.1.Charakterystyka firmy
5.1.1. Misja oraz wartości firmy.
5.2. Struktura organizacyjna
5.3. System wynagradzania oraz motywowania
5.3.1. Komunikacja interpersonalna między menedżerem a pracownikiem w grupie Raiffeisen.
5.4. Ścieżka kariery w firmie Raiffeisen Leasing Polska S.A.
5.5. Badanie motywacji pracowników na przykładzie firmy Raiffeisen Leasing Polska S.A.


Zakończenie
Spis rysunków, wykresów
Załączniki
Spis wykorzystanych źródeł

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>