Komunikacja językowa z punktu widzenia pragmalingwistyki


Wstęp………6

Rozdział 1
Charakterystyka komunikacji językowej z punktu widzenia pragmalingwistyki………8

Rozdział 2
Osobowość człowieka

2. 1. Pojęcie i charakterystyka osobowości………22
2. 2. Ekstrawertyzm i introwertyzm jako podstawowy wymiar osobowości człowieka………38


Rozdział 3
Metodologiczne podstawy badań

3. 1. Istota diagnozowania. Problematyka badawcza………51
3. 2. Zmienne badań i wskaŹniki………55
3. 3. Metody, techniki i narzędzia badań ………60
3. 4. Charakterystyka badanej próby ………62


Rozdział 4
Realizacja aktu mowy – ekspresje -analiza charaktersystka i ocena

4.1. Klasyfikacja badanej grupy według typów osobowości………64
4.2. Sposób wyrażania aktu mowy- ekspresje- analiza badań………69


Rozdział 5
Problematyka badawcza a wyniki badań………78

Zakończenie………81
Biblografia………85
Aneks………93

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>