Komunikacja na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp

Rozdział 1
Komunikacja w organizacji

1.1. Znaczenie komunikacji w organizacji
1.2. Kanały komunikacyjne w organizacji
1.3. Komunikacja interpersonalna w organizacji
1.4. Komunikacja werbalna i niewerbalna


Rozdział 2
Historia firmy XYZ

2.1.Informacja o firmie
2.2.Najważniejsze fakty z działalności firmy XYZ w Polsce
2.3.Struktura organizacyjna firmy
2.3.1.Struktura zatrudnienia


Rozdział 3
System komunikacji w firmie XYZ

3.1.Model komunikowania się
3.2.Zakłócenia w komunikacji


Rozdział 4
Badania własne
4.1.Cel badań, hipoteza i problemy badawcze

4.2.Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań
4.3.Wyniki badań
4.4.Wnioski


Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia
Artykuły
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>