Komunikacja społeczna w społeczeństwie demokratycznym.


Wstęp………2

Rozdział 1.
Podstawy Komunikacji Społecznej.

1.1 Zasady prawidłowego komunikowania międzyludzkiego………4
1.2 Komunikacja werbalna………17


Rozdział 2.
Komunikacja w Polityce.

2.1 Retoryka dominacji………23
2.2 Kultura w społeczeństwie demokratycznym………26
2.3 Współczesna demokracja polityczna w praktyce………34
2.4 Komunikacja partii politycznych ze społeczeństwem………42


Rozdział 3.
Wpływ mass mediów na kształtowanie osobowości polityczno-społecznej.

3.1 Mass media o komunikacji w polityce i społeczeństwie………48
Zakończenie………65
Bibliografia………68


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>