Komunikacja w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial I. Komunikacja i jej rola w organizacji

1.1. Pojecie
i istota komunikacji
1.2. Komunikacja jako proces
1.3. Modele komunikowania
1.4. Bariery utrudniajace skuteczne komunikowanie oraz ich przezwyciezenie


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ

2.1. Historia
2.2. Działalność
2.3. Struktura organizacyjna
2.4. Zatrudnienie i jego struktura
2.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa


Rozdzial III.
Komunikacja w firmie XYZ

3.1. Znaczenie komunikacji w firmie
3.2. Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie
3.3. Kierunki rozwoju komunikacji


Rozdzial IV.
Proces komunikacji w opinii pracowników firmy XYZ

4.1. Cel i zakres badania
4.2. Metoda badania
4.3. Charakterystyka badanej grupy
4.4.Wyniki badania
4.4.1. Preferencje respondentów w zakresię komunikacji, formy komunikacji stosowane w firmie.
4.4.2. Relacje ze wspólpracownikami i przelozonymi.
4.4.3. Wskazanie przez respondentów barier w komunikacji.
4.4.4. Sposoby przezwyciezenia barier wedlug respondentów.


Zakończenie
Kwestionariusz ankiety
Spis wykorzystanych zródel
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>