Komunikowanie się w organizacji na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp 3

Rozdział I.
Podstawy organizacji

1.1. Pojęcie organizacji…………. 6
1.2. Otoczenie organizacji ………….11
1.2.1. Otoczenie wewnętrzne…………. 13
1.2.2. Otoczenie zewnętrzne…………. 14
1.3. Organizacje jako kultury ………….19

Rozdział II.
Komunikowanie się w organizacji

2.1. Istota komunikowania się w zarządzaniu ludźmi…………. 24
2.2. Komunikacja jako proces ………….29
2.2.1. Komponenty procesu komunikowania się ………….29
2.2.2. Techniczno-technologiczny aspekt procesu komunikowania się…………. 33
2.3. Modele komunikowania ………….37
2.4. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się oraz ich przezwyciężanie…………. 40

Rozdział III.
Historia XYZ

3.1. Charakterystyka XYZ…………. 43
3.2. Struktura XYZ ………….48
3.3. Znaczenie komunikacji w XYZ ………….53

Rozdział IV.
Kierunki rozwoju komunikacji w XYZ…………. 57

Zakończenie ………….68
Wykaz tabel i schematów ………….71
Bibliografia ………….72

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>