Konflikty w organizacji na przykładzie firmy XYZ


Wstęp

Rozdzial 1
Organizacja jako system działania

1.1 Istota organizacji i jej cele
1.2 Istota procesu zarządzania
1.3 Struktura organizacyjna jako narzedzie zarządzania
1.4 Zasoby ludzkie jako spoleczny podsystem organizacji


Rozdzial 2
Konflikt i jego rola w organizacji

2.1 Pojecie i istota konfliktu
2.2 Rodzaje konfliktów w organizacji
2.3 Źródła konfliktów wewnatrz organizacji
2.4 Dynamika konfliktu 34
2.5 Metody zarządzania konfliktem i jego rozwiazanie


Rozdzial 3
Charakterystyka firmy XYZ

3.1 Działalność
3.2 Struktura organizacyjna
3.3 Zatrudnienie


Rozdzial 4
Konflikty w firmie XYZ

4.1 Relacje i stosunki interpersonalne panujace w badanej firmie
4.2 Identyfikacja zródel konfliktów w badanej organizacji
4.3 Próby rozwiazania konfliktów w firmie XYZ
4.4 Możliwościi kierunki wykorzystania konfliktów dla dobra firmy


Zakończenie
Zalacznik – kwestionariusz ankiety
Spis wykorzystanych zródel
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjec


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>