Konflikty wewnatrzorganizacyjne a typ kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amica Wronki.

Wstęp

Rozdzial 1.
Kultura organizacyjna – pojecie, funkcja, typologia

1.1. Przeglad definicji w świetle literatury przedmiotu
1.2. Elementy kultury organizacyjnej
1.3. Wybrane modele kultury organizacyjnej

Rozdzial 2.
Konflikty wewnatrzorganizacyjne – pojecie, funkcje, przyczyny

2.1. Pojecie konfliktu w świetle literatury przedmiotu
2.2. Funkcje i znaczenie konfliktu wewnatrzorganizacyjnego
2.3. Wewnetrzne źródła konfliktów w przedsiębiorstwie
2.4. Sposoby rozwiazywania konfliktów wewnatrzorganizacyjnych

Rozdzial 3.
Metodologiczne aspekty pracy

3.1. Charakterystyka podmiotu badan
3.2. Problem, cele, hipotezy badawcze
3.3.Charakterystyka narzedzi badawczych

Rozdzial 4.
Kultura organizacyjna i konflikty w organizacji – ocena w świetle badan wlasnych

4.1. Charakterystyka badanej populacji
4.2. Graficzne i opisowe przedstawienie wyników badania
4.3 Wyodrebnienie najwazniejszych opinii

Zakończenie
Bibliografia
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>