Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej

1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6
1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12
1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15

Rozdzial II
Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

2.1. Cele i zadania kontroli wewnetrznej……… 17
2.2. Kontrola wewnetrzna jako przedmiot regulacji prawnych……… 20
2.3. Procesy kontroli wewnetrznej……… 21

Rozdzial II
Organizacja systemu kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

3.1. Obowiazki, uprawnienia i odpowiedzialnosc w zakresię kontroli wewnetrznej……… 24
3.2. Regulamin kontroli wewnetrznej……… 30
3.3. Dokumentacja kontroli wewnetrznej ………32

Rozdzial IV
Wybrane obszary kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

4.1. Gospodarka finansowo-kasowa ………38
4.2. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych……… 43

Zakończenie ………47
Bibliografia ………48
Literatura ………48
Akty Prawne ………49
Spis tabel ………50


 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>