Kontrola wewnetrzna w placówkach oswiatowych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Definicja i klasyfikacja kontroli wewnetrznej

1.1.Kontrola jako element systemu zarządzania ………6
1.2. Istota kontroli wewnetrznej-jej formy i rodzaje……… 12
1.3. Kontrola wewnetrzna w placówce oswiatowej-szkole……… 15

Rozdzial II
Funkcje i regulacje prawne kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

2.1. Cele i zadania kontroli wewnetrznej……… 17
2.2. Kontrola wewnetrzna jako przedmiot regulacji prawnych……… 20
2.3. Procesy kontroli wewnetrznej……… 21

Rozdzial II
Organizacja systemu kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

3.1. Obowiazki, uprawnienia i odpowiedzialnosc w zakresię kontroli wewnetrznej……… 24
3.2. Regulamin kontroli wewnetrznej……… 30
3.3. Dokumentacja kontroli wewnetrznej ………32

Rozdzial IV
Wybrane obszary kontroli wewnetrznej w placówkach oswiatowych

4.1. Gospodarka finansowo-kasowa ………38
4.2. Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych……… 43

Zakończenie ………47
Bibliografia ………48
Literatura ………48
Akty Prawne ………49
Spis tabel ………50


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>