Koszty pracy na podstawie Urzędu gminy XYZ


Wstęp

Rozdzial I.
Istota, struktura i uwarunkowania kosztów pracy w przedsiębiorstwie

1.1. Koszty działalności gospodarczej i ich rodzaje
1.2. Koszty pracy jako szczególny rodzaj kosztów
1.3 Czynniki wpływajace na poziom i strukture kosztów pracy

Rozdzial II.
System motywacyjny jako jedna z determinantów kosztów pracy w przedsiębiorstwie

2.1. Istota, funkcje i struktura systemów motywacyjnych
2.2. Wybrane modele motywacji
2.3 System motywacji, a koszty pracy

Rozdzial III.
Kształtowanie kosztów pracy w Urzedzie gminy XYZ

3.1 Ogólna charakterystyka gminy XYZ
3.2 Zakres działania i zadania gminy
3.2. Struktura kosztów zwiazanych z zatrudnieniem
3.4. Wpływ systemu motywacyjnego na poziom kosztów pracy

Podsumowanie i wnioski koncowe
Bibliografia
Spis tabel i rysunków


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>