Kredyt jako źródło finansowania działalności na przykładzie spółki XYZ


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Ogólne zagadnienia dotyczace finansowania działalności przedsiębiorstwa.

1.1 Pojecie działalności gospodarczej ………..4
1.2 Przedsiebiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej………..7
1.3 Rodzaje finansowania działalności gospodarczej………..12


Rozdzial II.
Kredyt jako źródło finansowania działalności gospodarczej.

2.1 Pojecie i funkcje kredytu………..18
2.2 Rodzaje kredytu………..21
2.3 Umowa kredytowa – zalety i wady………..27


Rozdzial III.
Źródła finansowania działalności gospodarczej spółki XYZ S.A.

3.1 Charakterystyka spółki XYZ S.A ………..34
3.2 Rodzaj zródel finansowania działalności spólki………..36
3.3 Wykorzystanie kredytu w finansowaniu działalności spólki………..39


Podsumowanie………..45
Bibliografia………..46
Spis tabel………..48
Spis rysunków………..48
Zalaczniki………..49-50


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>