Lokalne medium Radio ParadaWstęp……….. 3

Rozdział I
Z dziejów radia w Polsce na przestrzeni XX wieku

1.1 Znaczenie słowa ‚radio’ ………… 6
1.1.1 Cechy radia ………… 7
1.1.2 Radio internetowe ………… 8
1.1.3 Rodzaje stacji radiowych ………… 9
1.1.4 Audycje radiowe …………10
1.1.5 Zasięg rozgłośni radiowych ………… 11
1.2 Początki radiofonii w Polsce ………… 12
1.3 Rozwój radia prywatnego ………… 18

Rozdział II
Powstanie i rozwój Radia Parada

2.1 Właściciele ………… 22
2.2 Narodziny ………… 24
2.3 Personel ………… 26
2.4 Ramówka ………… 27
2.5 Charakter polityczny………… 29
2.6 Legalna Parada ………… 30
2.7 Problemy ………… 33
2.8 Siedemnaście lat później ………… 35

Rozdział III
Audycje Radia Parada

3.1 Zmiany programowe ………… 39
3.2 Obecna ramówka ………… 41

Rozdział IV
‚Tygodnik Łódzki Parada;

4.1 Osiem miesięcy z ‚życia gazety’ ………… 49
4.2 Koniec ‚żywota’ gazety ………… 54

Zakończenie ………… 55
Bibliografia ………… 57
Spis ilustracji ………… 59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>