Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I
Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego

1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce
w gospodarce narodowej
2. Organizacja działalności handlowej
3. Formy organizacyjne firm handlowych


Rozdzial II
Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku

1. Istota, cele i zakres marketingu
2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa


Rozdzial III
Zarządzanie przedsiebiorstwem handlowym, miejsce realizacji marketingu

1. Zakup i sprzedaz, kluczowe obszary zastosowania
marketingu
2. Organizacja marketingu w firmie handlowej
3. Kontrola i ocena działalności marketingowej


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>