Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji.Wstęp

Rozdział 1

Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania


Rozdział 2
Mobbing przykładem zachowań patologicznych

2.1 Pojęcie mobbingu
2.2 Przyczyny mobbingu
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników
2.5.1 Ofiary mobbingu
2.5.2 Sprawcy mobbingu
2.6 Skutki mobbingu
2.7 Przeciwdziałanie


Rozdział 3
Prawne regulacje mobbingu

3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie


Rozdział 4
Analiza wyników badań dotyczących zjawiska mobbingu

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis stron internetowych

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>