Mobbing przykładem zachowań nieetycznych w organizacji.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp

Rozdział 1

Zjawiska patologiczne w zakładzie pracy
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania


Rozdział 2
Mobbing przykładem zachowań patologicznych

2.1 Pojęcie mobbingu
2.2 Przyczyny mobbingu
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników
2.5.1 Ofiary mobbingu
2.5.2 Sprawcy mobbingu
2.6 Skutki mobbingu
2.7 Przeciwdziałanie


Rozdział 3
Prawne regulacje mobbingu

3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie


Rozdział 4
Analiza wyników badań dotyczących zjawiska mobbingu

Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis stron internetowych


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)