Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej 5/5 (11)

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………1

Rozdział I.
Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3
1.1. Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6
2. Popyt na usługi transportowe………9
2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9
2.2. Źródła potrzeb transportowych………11
2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11
3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13
3.1. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw………13
3.2. Przeksztalcenia wlasnosciowe panstwowych przedsiebiorstw transportowych………25


Rozdział II.
Analiza sytuacji polskich przedsiebiorstw transportowych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej………27

1. Analiza sytuacji majatkowej i prawnej………27
2. Analiza infrastruktury transportu samochodowego………31


Rozdział III.
Glówne kierunki dzialan dostosowawczych polskich przedsiebiorstw transportowych do wymagan UE………50

1. Modernizacja krajowych przedsiebiorstw transportowych………51
1.1.Wielkosc i wyposazenie techniczne………52
1.2.Modernizacja technologiczna………53
1.3.Modyfikacja zarządzania………56
2. Zmiany w systemie ekonomiczno-finansowym………59
2.1. Zmiany w zakresię finansów polskich przedsiebiorstw transportowych………59
2.2. Zmiany zasad finansowania i odtwarzania potencjalu przewozowego………60
2.3. Zmiany zasad ustalania cen za usługi transportowe………62
3. Regulacje prawne w zakresię funkcjonowania polskich przedsiebiorstw transportowych………65


Zakończenie………70
Literatura………71

Oceń